X
تبلیغات
رایتل

OPTITEB

چارت سنجش بینایی استاندارد

چارت اسنلن برای 6 متر 
چارت اسنلن برای 4 متر 

یونیت ریفراکشن v6

 یونیت ریفراکشن 

مطب شما با یونیت ریفرکشن زیبا ومتمایز خواهد بود 

 

 

دارای تاییدیه از دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای گواهی ثبت اختراع